تعمیردرب پارکینگ : اکثر انسان ها، مزایای تعمیردرب پارکینگ الکتریکی عصر مدرن را تجربه کرده‌اند. ما تاریخچه درب پارکینگی را فرض مسلم می‌دانید و از اینکه نوآوری‌ ها در طی مسیر چطور کمک کرده‌اند که درب پارکینگ به آنچه که امروز است رسیده است، کم و بیش آگاهی داریم.

در پایین تاریخچه تعمیردرب پارکینگ را کشف خواهیم کرد؛ در خواهیم یافت آن‌ها چطور از دروازه های ساده برای نگهداری ارابه ها به درب های پارکینگی ریموت دار امروزی تبدیل شده‌اند.

دروازه ها برای ارابه ها

سرچشمه تعمیردرب پارکینگ را می‌توان در سال 3500-2250 پیش از میلاد ردیابی کرد؛ یعنی بعد از اختراع چرخ. از چرخ پاتر ابتدایی برای حمل و نقل استفاده نمی‌شد، اما با گذر زمان از چرخ‌ها بر روی اولین ارابه ای که با استفاده از اسب کشیده می‌شد، استفاده شد. همانطور که حمل و نقل چرخ‌دار کم کم شهرت پیدا کرد، نیاز به محلی برای حفظ این وسایل نقلیه نیز افزایش یافت.

در زمان‌های قدیم، ارابه ها در درون دروازه ها برای حفاظت و نگهداری، نگه داشته می‌شدند. ارابه‌ها بخاطر استفاده در جنگ و همچنین بازی های المپیک آتن در یونان شهرت پیدا کردند. آن‌ها بیشتر در مراکز شهر نگه داری می‌شدند.

 تاریخچه درب پارکینگ 1

جایگاه های کالسکه

تعدادی وسیله نقلیه مختلف که به وسیله اسب کشیده می‌شدند، از ارابه ابتدایی توسعه پیدا کردند. وقتی این نوع حمل و نقل برای شهروندان متوسط متداول شد، جایگاه‌های کالسکه شهرت پیدا کردند.

جایگاه‌های کالسکه، آنطور که تعمیردرب پارکینگ  امروزه هستند، تقریبا هیچ وقت به خانه ها متصل نبودند. بیشتر جایگاه های کالسکه به سمت خارج باز می‌شوند، مانند درب های پارکینگ یک سمته. بیشتر جایگاه های کالسکه قبل از اینکه به عنوان محل حفظ وسیله نقلیه استفاده شوند، در گذشته به عنوان انبار غله استفاده می‌شدند.

سرچشمه درب پارکینگ دوران مدرن

اختراع اتومبیل در اواخر دهه 1800، نیاز به درب پارکینگ دوران مدرن را ایجاد کرد. ماشین های اولیه سقف نداشتند و درمعرض هر چیزی بودند. این اتومبیل ها در ابتدا در جایگاه های کالسکه در کنار وسایل نقلیه ای که اسب آن ها را می‌کشید، جای داده شده بودند. این امر یک راه حل موقتی ثابت شد؛ چرا که رایحه اسب ها و بازشدن افقی، آن‌ها را کمتر جذاب می‌کرد.

با چرخیدن قرن، پناهگاه‌هایی که برای اتومبیل ها مناسب بودند، کم کم آشکار شدند. اولین تعمیردرب پارکینگ بخشی در سال 1902 توسط کورنل آیرون در شیکاگو اختراع شد. کمی بعد از آن، تولیدکننده های زیادی یک «درب تاشو افقی متقاطع» توسعه دادند که حتی برای جای دادن یک لوکوموتیو قطار فضا داشت.

کارآفرینان از شهرت روزافزون ماشین‌ها استفاده کردند و پارکینگ ها و همچنین گاراژهای بزرگی برای نگهداری وسایل نقلیه ساختند. صاحبان اتومبیل می‌توانستند با پرداخت بهای ماهانه در این گاراژها پارک کنند. این مفهوم با تولید انبوه وسایل نقلیه و افزایش در تعداد ماشین های شهر، کم کم تغییر پیدا کرد.

 تاریخچه درب پارکینگ 2

تعمیردرب پارکینگ بالاسری

در سال 1913، مدل ماشین فورد تی، اولین وسیله نقلیه ای بود که به طور انبوه تولید شد. استفاده از خط تولید هزینه را کاهش داد و خرید اتومبیل را برای افراد معمول آمریکایی، یک امر طبیعی کرد.

تعمیردرب پارکینگ مخفی ابتدایی درست مانند درب انبار نوسانی است که باعث مشکلات زیادی شد. برفی که در مقابل درب ها جمع می‌شد، نیازمند کار زیادی بود تا درب باز شود. در حقیقت وجود هر چیزی در مسیر این درب ها، مانع این می‌شد که مالکان وسیله خود را گاراژ خارج کنند.

راه حل آن درب گاراژ بالاسری بود که ابتدا توسط جانسون در سال 1921 اختراع شد. همانند تعمیردرب پارکینگ مقطعی که امروزه می‌بینیم، اختراع جانسون وقتی به سمت بالا می‌رفت، تا می‌خورد. درب گاراژ، موازی با سقف گاراژ قرار می‌گرفت.

بازکننده تعمیردرب پارکینگ الکتریکی

5 سال بعد، جانسون مشکل کارکرد دستی را با افزودن الکتریسیته به اختراع خود بیشتر حل کرد. از اینرو، اولین درب پارکینگ الکتریکی متولد شد. ایده‌ی اولین درب پارکینگ الکتریکی برای مردم خیلی خوشایند بود و تقاضای مردم باعث رونق صنعت درب پارکینگ شد.

از زمان طرح ابتدایی، پیشرفت های متناوب در درب های پارکینگ الکتریکی انجام شد. بازکننده های درب پارکینگ ریموت کنترلی، در دهه 1980 و 1990 بسیار شهرت پیدا کردند تا درب های پارکینگ را خیلی بیش از قبل قابل استفاده قرار دهند.

تعمیردرب پارکینگ مدرن

تعمیردرب پارکینگ ، یک تجمل مشترک برای نگه داری وسایل نقلیه در دنیای امروز هستند. درب های پارکینگی با انواع مختلف، سایز و طرح های گوناگون برای تطبیق پیدا کردن با نیازهای مردم ساخته شده‌اند.

نوآوری ها و توسعه های زیادی از زمان های قدیم انجام شده است. هرچند، درب های پارکینگ مدرن، خالی از نقص نیستند.

 

تعمیردرب پارکینگ 

تعمیردرب پارکینگ  

تعمیردرب پارکینگ

تعمیردرب پارکینگ

تماس