رفع کندی بالا رفتن کرکره برقی

رفع کندی بالا رفتن کرکره برقی

رفع کندی بالا رفتن کرکره برقی  در صورتی که درب کرکره بسیار کند حرکت کند مشکل مربوط به فنر است. البته در این شرایط ممکن است عوامل دیگری علت خرابی کرکره برقی باشند اما اغلب مشکل از فنر آسیب دیده است و باید تعمیر شود.   مشکلاتی که ممکن است در کرکره برقی ایجاد شود […]

تماس