کرکره برقی 09122947890

کرکره برقی نصب کرکره برقی هر آنچه نصابان کرکره برقی باید بدانند شاتر نورد جایی است که یک خط یا یک گروه است از خطوط خواندن است در حالی که تمام خطوط دیگر در حسگر همچنان در معرض وقتی یک گروهی از خطوط در یک زمان خوانده می شوند، این …