خرابی های رایج درب شیشه ای

تعمیر جک درب پارکینگ

خرابی های رایج درب شیشه ای حتما برای شما اتفاق افتاده  که درب  برقی که از آن استفاده می نماید به هر علتی کار نکند یا بعد از بسته شدن دیگر باز نشود! در این حالت ایراد می تواند از قطعه های مختلفی می باشد علل خرابی های احتمالی درب اتوماتیک را توضیح میدهیم تا […]

تماس