سرویس درب پارکینگ

سرویس درب پارکینگ درب پارکینگ به دلیل اینکه باعث امنیت محل زندگی و کار شما می­شود باید مورد توجه و مراقبت زیادی قرار گیرد. این مراقبت ها اصول و روشی داشته و باید یا توسط خودتان هر سال یکبار سرویس شود یا اگر مشکل اساسی­تر باشد سرویس را به سرویس کاران دربهای اتومات بسپارید. البته […]

تعمیرات جک درب پارکینگ

تعمیرات جک درب پارکینگ امروزه شاهد تکنولوژی در گوشه گوشه ی زندگی خود هستیم، یکی از مواردی که در حال حاضر پیشرفت زیادی داشته و استفاده بسزایی هم از آن می­شود درب های اتوماتیک برای پارکینگ و دیگر اماکن هستند. درب های اتوماتیک توسط قطعه­ای که جک نام دارد باز و بسته و بالا و […]

تماس