درب های اتوماتیک شیشه ای ریلی 091247890

درب های اتوماتیک شیشه ای ریلی مبنایی برای

دامنه وسیعی از نحوه چیدمان اجزای سازنده و پیکر بندی های

ممکن را فراهم می سازد. امکان انتخاب وسیعی

از نحوه عملکرد های مختلف این امکان را فراهم می کند

که ورود به ساختمان به بهترین نحو ممکن صورت بپذیرد.

درب شیشه ای اتوماتیک

درب های شیشه ای اتوماتیک در مورد ارائه راه حل های مربوط به اتوماتیک سازی درب به خوبی انعطاف پذیر می باشد.

به همین دلیل مطابق با هرگونه ای از وضعیت و موقعیت های ساختمانی

یک تدبیر یا راه کار ورودی به ساختمان را ارائه می دهد.

دامنه وسیعی از محصولات موجود شامل اشکال منحنی، خطی و زاویه دار

به علاوه درب های اسلاید شیشه ای تلسکوپی همگی برای ایجاد یک ورودی روان و هموار طراحی شده اند.

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای فقط یک درب نیست

این سیستم دارای تجهیزات انتخابی برای عملکرد فوق العاده می باشد.

این تجهیزات احتیاجاتی چون موارد زیر را بر آورده می سازد:

جلوگیری از ورود افراد متفرقه یا برای استفاده در اتاق های تمیز مانند آزمایشگاه ها

یا مکان هایی که فقط اشخاص خاص مجوز ورود به آن مکان را دارند.

درب اتوماتیک شیشه ای

هم چنین برای استفاده در تالار های عملیاتی یا بخش های

دارویی و غذایی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. حتی درب های بسیار سنگین نیز بدون هیچ مشکلی می توانند

اتوماتیک شوند.بسیار راحت و آسوده برای استفاده روزانه و نیز قابل اطمینان در شرایط اضطراری

درب اتوماتیک شیشه ای

درب های اتوماتیک شیشه ای از نوع ضد حریق و خروج اضطراری آسایش کامل را برای استفاده روزانه به همراه بیشترین سطح کارایی و امنیت در موقع رویداد یک حادثه را تضمین و فراهم می کند.

تماس