تعمیر کرکره برقی مغازه : بدیهی است که حدودا یک دهه است کرکره برقی ها رواج یافته‌اند. کرکره های برقی که از آن‌ها به خوبی محافظت نمی شود، در حقیقت می‌توانند از یک مجموعه از مشکلات مختلف رنج ببرند. ما در اینجا خدمات تعمیراتی خوبی برای شما فراهم می‌کنیم که مسائل مختلفی را پوشش می‌دهد؛ مسائلی که هر لحظه امکان رخ دادن آن‌ها وجود دارد. در اینجا به مسائل متدوال کرکره برقی ها می‌پردازیم که در زیر بیان شده است.

 

تعمیر کرکره برقی مغازه و قطع برقی

وقتی شما کرکره های برقی خود را سرویس و معاینه فنی نکنید، به این معنی است که شاید نقص هایی در این تکنولوژی دیده شود و در نهایت این می‌تواند به منجر به یک قطعی برق غیرمنتظره شود. در حقیقت، قطعی های برق اغلب در نامناسب ترین زمان رخ می‌دهد که به همین دلیل بهتر است، همیشه با یک متخصص تماس بگیرید و هر چه سریع‌تر آن را تعمیر کنید.

 

مسائل متداول کرکره برقی ها 3

 

تعمیر کرکره برقی مغازه وعدم روغنکاری کرکره برقی

برای اینکه کرکره های برقی به خوبی و به نرمی کار کند، آن‌ها با روغنی تجهیز شده‌اند که قطعات فلزی که به هم برخورد می‌کنند را روغنکاری می‌کنند. هرچند، وقتی روغنکاری به طور مرتب انجام نشود، کرکره‌ها کم کم کیفیت خود را از دست می‌دهند و با یک کارایی کم عمل می‌کنند. برای مثال، کرکره ها شاید سفت شوند یا وقتی در حال کار هستند، سر و صدای زیادی تولید کنند.

 

مسائل متداول کرکره برقی ها 2

تعمیر کرکره برقی مغازه و آسیب

با وجود اینکه کرکره برقی ها ساخته شده‌اند تا مانع به زور داخل شدن شوند، بعضی از خرابگران سعی می‌کنند تا از آن‌ها عبور کنند و باعث آسیب‌ های مخرب زیادی می ‌شوند.

روش ایمن برای کرکره برقی ها  :

ما حداکثر سعی خود را می کنیم تا اهمیت سرویس کردن همیشگی را به هر فردی که صاحب کرکره برقی است، انتقال دهیم. همانطور که می‌دانید، اگر سرویس کردن و معاینه فنی را انجام ندهیم، کرکره ها درست در زمانی که انتظار آن را ندارید، در نامناسب ترین زمان ممکن خراب می شوند. ما همیشه در خدمت شما هستیم تا نیازهای شما برطرف کنیم.

 

تماس