تعمیر سنسور درب های اتوماتیک :بیشتر درب های اتوماتیک از سنسورهای حرکتی یا سنسورهای چشمی استفاده می‌کنند که در کناره‌های درب نصب شده‌اند تا باز یا بسته شدن درب‌ها را تحریک کنند. سنسور درب های اتوماتیک نقش کلیدی در عملکرد درب ها دارند.

بیشتر مردم دوست دارند باور کنند که درب های اتوماتیک یک اختراع دنیای مدرن هستند، اما فراموش نکنید که این درب ها بیش از یک قرن است که در این دنیا وجود دارند. با گذر زمان، این درب‌ها از لحاظ تکنیکی کامل‌تر شده اند، اما ایده اصلی آن مدت ها است که وجود داشته است!

تمام درب های اتوماتیک، صرف نظر از نوع یا طرح آن‌ها، شامل سنسورهایی هستند که در زمان لزوم، درب را فعال می‌کنند. حال بیاید نگاه به انواع مختلف سنسور درب اندازیم که در درب های اتوماتیک استفاده می‌شود.

تعمیر سنسور درب های اتوماتیک فشاری

در دهه 1960، از نرم‌افزار به عنوان سنسور استفاده می‌شد تا نزدیک شدن فرد پیاده را تشخیص دهد. این نرم افزارها تغییرات وزنی/فشاری را در یک ناحیه‌ی خاص زمین، در مقابل و پشت دروازه را شناسایی می‌کردند. اگر وزنی که آن ناحیه خاص حس می‌کرد، بیش از اندازه تعیین شده بود (کمتر از وزن متوسط انسان تعیین شده بود)، سنسور درب فعال شده و درب ها باز می‌شدند.

بخاطر جایگزینی استراتژیک آن، فرد باید بر روی ناحیه حساس به فشار می ایستاد یا بر روی آن راه می رفت.

مزیت استفاده از این نوع سیستم این بود و هست که تا زمانی بر روی محل مورد نظر فشار باشد، درب باز می‌ماند یا به عبارت دیگر، اگر یک فرد نزدیک درب ها بایستد یا راه برود، درب باز می‌ماند. این امر فقط برای ورود/خروج سریع آسان بود، اما فراموش نکنید که از بسته شدن درب بر روی فرد جلوگیری می‌کند.

سنسور درب اتوماتیک

تعمیر سنسور درب های اتوماتیک  یا تشخیص دهنده حرکت

این روزها، بیشتر درب های اتوماتیک از سنسورهای تشخیص حرکت یا چشمی استفاده می‌کنند که در کناره های درب نصب شده‌اند تا باز/بسته شدن درب را تحریک کنند. این سنسورها، همانطور که از نامشان مشخص است، به دنبال حرکت در مقابل دروازه هستند. در این سنسورها، حرکت به وسیله یک اشعه میکرو ویو شناسایی می‌شود. این اشعه به وسیله یک آنتن تولید می‌شود که در بالای درب نصب شده است و به‌طور کلی به سمت پایین و بیرون مسیر اشاره می‌کند.

این سنسورها کاملا سودمند هستند، اما یک نقص اصلی دارند و آن این است که آن‌ها می‌توانند حرکت را شناسایی کنند. بنابراین، یک انسانی که بی حرکت ایستاده است یا خیلی آرام راه می‌رود (مانند شهروندان سالمند)، شاید شناسایی نشوند که ممکن است منجر به حادثه‌هایی شود.

 

تعمیر سنسور درب های اتوماتیک مادون قرمز

این سنسورهای خاص از تکنولوژی مادون قرمز استفاده می‌کنند تا باز یا بسته شدن درب را تحریک کنند. این سنسورها، تغییرات دمایی در محیط اطراف درب ها را شناسایی می‌کند، بنابراین وقتی یک فرد به درب نزدیک شود، اثر گرمایی آن‌ها به وسیله سنسورها شناسایی می‌شود و باعث می‌شود درب باز شود!

سنسور درب

تعمیر سنسور درب های اتوماتیک مادون قرمز چطور بر روی درب های اتوماتیک کار می‌کنند

بیاد داشته باشید که این سنسورها خودشان به خوبی کار می‌کنند، اما سنسورهای مختلف اغلب در ترکیبات متفاوت، در یک سیستم تک استفاده می‌شوند تا مانع اشتباه سهوی شوند. برای مثال، سنسورهای حرکتی همین که آن‌ها حرکتی در مقابل درب ببینند یا حس کنند، مکانیسم خود را انجام می‌دهند. هرچند، اگر فردی خیلی آرام به درب نزدیک می‌شود، سنسورهای فشاری، وزن فرد را شناسایی می‌کنند و مانع بسته شدن درب می‌شوند.

تعمیر سنسور درب های اتوماتیک در حقیقت درب  چطور باز می‌کند؟

بعد از اینکه سنسور درب ، حضور یک فرد را شناسایی کند، کار باز/بسته کردن درب باید کامل شود. سنسورها به یک رشته حرکتی الکترونیکی متصل هستند که از طریق یک محرک کمکی یا چرخ دنده به پنل‌های درب وصل شده است. این محرکه‌ی کمکی، به یک کمربند لاستیکی متصل است که حرکات باز و بسته شدن درب‌ها را تنظیم می‌کند. در انتهای این درب ها غلطک‌هایی وجود دارند که اجازه می‌دهند درب به آرامی باز و بسته شود.

تعمیر درب های اتوماتیک بسیار مناسب است و این روزها بسیار ایمن می باشد؛ با این وجود تلاش ها برای کشف بهتر و بهتر ادامه دارد.

[blog_posts style=’m1′ cols=’2′ share=’on’ pagination=’on’]

تماس